BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING

Op de locatie werkt een vast team van medewerkers. Daarnaast werken we ook met een aantal vrijwilligers, die uit persoonlijke betrokkenheid verschillende dagdelen cliënten ondersteunen in het uitvoeren van de activiteiten.

De ondersteuning die de cliënten nodig hebben, is heel verschillend. Van een dagelijks persoonlijk gesprek tot 24-uurs intensieve zorg. Maar wat ze gemeen hebben, is eigenlijk nog belangrijker: het zijn mensen die net als wij allemaal gelukkig willen leven. Zelf keuzes maken en meedoen in de maatschappij; het is net zo belangrijk voor hen als voor ieder ander.Het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten kan een aanzet zijn om een mate van zelfstandigheid te bereiken die een cliënt beïnvloed. Bij deze ontwikkeling vragen wij vrijwilligers in samenwerking met vaste begeleiding die de cliënten bij deze activiteiten kunnen realiseren.

De dagelijkse dagbesteding moet aansluiten bij ieders mogelijkheden wensen en interesses. Zo gewoon mogelijk en speciaal waar nodig.